Totalt sett holder antall passeringer seg stabilt, samtidig er drivstoffsammensetningen i endring måned for måned. Andelen elbiler er nå oppe i 19,4 prosent, noe som er den høyeste elbilandelen noensinne, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Færre fossilbiler

Totalt var det 9,4 millioner passeringer i november noe som er marginalt mer enn november i fjor hvor antallet var 9,2 millioner. Det gir en økning på 1,4 prosent. Samtidig som elbilandelen når nye høyder, er andelen passeringer med fossilbiler på vei ned. I november var andelen passeringer med fossilbiler på 72,3 prosent. For et år siden var fossilandelen på 76,9 prosent.

Fordelingen på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Tabellen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra juni til og med november 2018.

 Drivstoffordeling november

Den langsiktige trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i november.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.