Den 1. Juni 2019 vil alle AutoPASS-avtaler flyttes fra Fjellinjen AS til Fjellinjen Utsteder AS i henhold til bompengereformen jf. Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebiletter. Alle AutoPASS-avtaler vil fortsette som før og våre kunder trenger ikke å foreta seg noe.

I forbindelse med flyttingen av AutoPASS-avtalene vil flere av våre AutoPASS-kunder i slutten av mai og begynnelsen av juni motta sin andre faktura på under en måned. Årsaken til dette er at vi fakturerer ut flest mulig passeringer før datterselskapet Fjellinjen Utsteder AS skilles ut fra morselskapet Fjellinjen AS 1.juni. Begge fakturaene er korrekte og gjelder for hver sin fakturaperiode. 

Neste faktura vil bli fakturert som normalt.

Vi beklager ulempene dette kan medføre.