Nøkkeltall:

Totalvolum for passeringene i Oslo og Bærum viser ingen endring, sammenliknet med mandag 3.10.16 gjennom morgentimene. Totalvolum viser en økning i trafikken i halvtimen mellom 6 og 6.30 på 7,3 %, og en reduksjon på 5,4 % i timene med rushtidsavgift mellom kl 06.30 og 09.00.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbiler viser ingen endring fra mandag 25.9.17.

Vi gjør oppmerksom på at tallene er basert på foreløpig tallmateriale som er tilgjengelig mandag formiddag.

Fjellinjen har i forbindelse med innføring av tids- og miljødifferensierte priser i Oslo analysert passeringene gjort i bomstasjonene i Oslo og Bærum.

Tallene er hentet ut fra passeringer i bomstasjonene i Oslo og Bærum i timene mellom kl 06:00 og 10:00 02.10.2017, og er sammenliknet med tilsvarende periode mandag 03.10.2016.

På grunn av høstferie i Osloskolen er totalt antall passeringer 5 % lavere enn en normaluke.