Totalt sett var det cirka 34.000 færre passeringer i februar i år sammenliknet med i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 0,4 prosent, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Vinterferie ga færre elbilpasseringer

Av tallene våre ser vi at det var lavere andel elbilpasseringer i vinterferieuka, enn ellers i måneden. Dette gjør at elbilandelen i februar er lavere enn i januar.

Fordelingen på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Tabellen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra september 2018 til og til februar 2019.

Drivstoffordeling

Den langsiktige trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i januar. Den langsiktige trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i februar. Fra januar til februar var det likevel en liten nedgang i elbiler og en økning i dieselbiler. Dette er normal sesongvariasjon på grunn av vinterferien i uke 8.

 Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.