De sammenliknbare bomstasjonene er i hovedsak Osloringen og bomstasjonene på bygrensen mot Bærum og det må derfor tas forbehold om noe usikkerhet ved beregningene.

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 8,8 millioner bompasseringer i januar 2019 til ca. 32,0 millioner bompasseringer i januar 2020. Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

Osloområdet var snøfritt frem til 31.januar. Vi har tidligere sett at på dager med snø går trafikken noe ned. Det at januar har vært så å si snøfritt kan ha noe innvirkning på trafikkøkningen sammenlignet med januar 2019 som hadde flere dager med snø.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i januar 2020.

Trafikktall, janaur 2020

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.