- Dette er en viktig milepæl for oss, sier adm.dir i Fjellinjen Anne-Karin Sogn. – Den nye avtalen gir oss ansvar, myndighet og krav for fremtiden. Vi kan nå ta et helhetlig ansvar for egen verdikjede, fra bilen passerer en bomstasjon til fakturaen betales av kunden.

- Vi skal bruke denne muligheten til å nå målet vi har satt om et kostnadsnivå på én krone per passering. Dette skal skje med en leveranse med minst like høy kvalitet i årene framover.

Fjellinjen har jobbet i mange år for å effektivisere og forbedre egen drift. Siden 2010 har Fjellinjen redusert de årlige administrasjonskostnadene med ca 120 mill kroner. Samtidig har kundetilfredsheten vært svært høy de siste årene.

- Effektivitet, kvalitet og kundetilfredshet er selskapets grunnpilarer og ligger grunn for all utvikling. Det er systematisk arbeid med disse tre områdene i kombinasjon som har gitt svært gode resultater de siste årene, sier Sogn.