De sammenliknbare bomstasjonene er i hovedsak Osloringen og bomstasjonene på bygrensen mot Bærum, og det må derfor tas forbehold om noe usikkerhet ved beregningene.

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 8,6 millioner bompasseringer i april 2019 til ca. 25,1 millioner bompasseringer i april 2020. Hovedårsaken skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i april 2020. På bakgrunn av tiltakene rundt koronaviruset er fordelingen på drivstoffgruppene annerledes enn det den normalt er. Vi ser at elbil-andelen er lavere enn det den er i normale tider, trolig grunnet at flere har hjemmekontor, og det er en økning i andelen tungtransport.  
 

Trafikktall for april 2020

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale og er kun knyttet til trafikken gjennom Fjellinjen sine bomstasjoner.

 

Hvordan har korona påvirket trafikken gjennom bomanleggene?

Den 12. mars kom regjeringen med tiltak knyttet til redusering av smitte av koronaviruset, Covid-19. Tiltakene var blant annet at skoler og barnehager skulle stenges og alle ble oppfordret til å ha hjemmekontor så langt det lot seg gjøre. I tillegg ble treningssenter og idrettshaller stengt. I mars så vi at trafikken gjennom bomstasjonene hadde en nedgang på 31-35 %, der det var gradvis en liten økning i slutten av mars.

I april åpnet samfunnet gradvis igjen. Den 20. april åpnet barnehagen og man fikk lov til å reise til hytta, 27. april åpnet 1-4 klasse på barneskolen. Denne gradvise åpningen har bidratt til en økning i trafikken gjennom bomstasjonene. Eksempelvis var trafikken onsdag den
22. april 14 % lavere enn en normal onsdag, og onsdag den 29. april var den kun 8 % lavere. Dette i kontrast til onsdag 25. mars da trafikken var ned 34%.

Tiltakene knyttet til koronaviruset har hatt en innvirkning på trafikken gjennom våre bomanlegg. Vi har fulgt trafikkutviklingen i april nøye og har sammenlignet tallene uke for uke for å se utviklingen. Tallene er sammenlignet med normal uke i februar 2020, altså før vinterferien og før koronaviruset kom til Norge.

  • Uke 13: 33 % nedgang
  • Uke 14: 27 % nedgang
  • Uke 15: På grunn av påske er trafikken ikke sammenlignbare med normaltrafikk før utbruddet av koronaviruset.
  • Uke 16: 24 % nedgang (mandag 2. påskedag trekker trafikken ned)
  • Uke 17: 15 % nedgang
  • Uke 18: 9 % nedgang (viser kun mandag-torsdag ettersom 1. mai helgen ikke er sammenlignbar).

Trafikkutviklingen etter koronatiltakene ble innført vises i grafen under per dag gjennom uken for fire uker. De to ukene påvirket av påsken er ikke med da de ikke er sammenlignbare. Aksen viser alle passeringer i Fjellinjens bomstasjoner per dag.

Trafikkutviklingen for april 2020