Siden 2010 har Fjellinjen redusert de årlige administrasjonskostnadene med ca 120 mill kroner. Dette gir litt ekstra til realiseringen av prosjektene som omfattes av Oslopakke 3.

Effektivitet, kvalitet og kundetilfredshet er Fjellinjens grunnpilarer og ligger grunn for alt arbeidet vårt. Det er systematisk arbeid med disse tre områdene i kombinasjon som har gitt oss en svært god utvikling de siste årene. Når sluttstreken for 2016 settes oppsummerer vi året med rekordlave administrasjonskostnader, en gjennomført ISO-sertifisering og høy kundetilfredshet.

Gå til årsrapporten for 2016 (PDF, 2MB)