Med AutoPASS-brikken:

  • Kan du bruke AutoPASS-brikken på flere av ferjene i landet
  • Får du automatisk 10 % rabatt med AutoPASS-brikke og ferjebilletten blir fakturert sammen med bompasseringene

For å få maks rabatt oppretter du AutoPASS-ferjekonto på autopassferje.no og forskuddsbetaler til AutoPASS for ferje. Med forskuddsbetaling får du 50 % som privatkunde og 40 % som bedriftskunde. Ferjebillettene dine blir trukket fra forskuddskontoen din hos AutoPASS for ferje. Der har du også oversikt over din saldo på AutoPASS ferjekontoen din.

Har du AutoPASS ferjekort knyttet til din AutoPASS ferjekonto, men ikke AutoPASS-brikke må du betale fullpris på de ferjene det er innført AutoPASS-brikkebetaling.

For mer informasjon, sjekk autopassferje.no

Hvis du ikke har AutoPASS-brikke
Bestill brikke nå