Osloregionen har vært preget av omfattende smitteverntiltak i januar. Tiltakene har hatt som mål å begrense mobiliteten i samfunnet.

Selv om mye av året 2020 var preget av trafikknedgang, er trafikknedgangen i januar den mest markante siden nedstengingen 12. mars 2020. Det er reduksjon i trafikken alle dager i uken, men enda mer markert i helgene enn i ukedagene, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

Nye takster og fritak

1. januar økte takstene for elbil og samtidig ble det innført et fritak for betaling av bompenger for el-varebiler med AutoPASS-brikke. Andelen passeringer med elvarebiler i den første måneden med fritak var 1,1 prosent. Andelen var høyest i bomstasjonene Indre ring med 1,4 prosent.

Den første måneden med fritak for elvarebil med AutoPASS-brikke viser at drøyt en prosent av passeringene gjøres med denne kjøretøygruppen. Vi ser at tilbudet av elvarebiler i markedet har økt markant det siste året, så det blir spennende å se utviklingen i våre bomstasjoner, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i januar 2021.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.

Drivstoffordleing