Omkjøringen kan føre til at bilister blir ledet igjennom en bomstasjon de ellers ikke ville ha passert i tidsrommet avkjøringen er stengt. Vedlikeholdsarbeidet er i regi av Statens vegvesen og forespørsler om dette rettes Statens vegvesen Region Øst på telefon 22 07 30 00.