Som et ledd i bompengereformen og gjennomføringen av Forskrift om utstedervirksomheten for bompenger og ferjebilletter blir datterselskapet Fjellinjen Utsteder AS etablert 01.06.2019. Dette innebærer at alle våre kunder blir overført til Fjellinjen Utsteder AS. Du vil fortsatt ha samme bombrikke og AutoPASS-avtale og trenger ikke foreta deg noe i forbindelse med denne endringen.

Se avtalevilkårene for AutoPASS-avtalen pkt 4.3 om overføring er AutoPASS-avtaler.

Nytt organisasjonsnummer for FJellinjen Utsteder AS er 922177724.