Les årsrapporten for 2021 (PDF, 5MB)

Også i 2021 gjorde koronapandemien at biltrafikken var lavere enn normalt. Likevel var det kollektivtrafikken somopplevde den største svikten i passasjerer. Vi vet ikke ennå om de nye transportvanene våre er kommet for å bli. Det som imidlertid er tydelig, er at omstillingen fra fossil- til elbiler går raskere enn mange trodde var mulig – i 2021 økte andelen elbiler til over 26 prosent, og vi tror veksten vil fortsette.

Det blir nok aldri populært å betale bompenger, men undersøkelser viser at det er stor oppslutning om det bompengene går til: I 2021 fikk for eksempel Ruter ca. 900 millioner kr til å opprettholde og videreutvikle et godt kollektivtilbud. Samtidig ble den store satsingen på Fornebubanen startet opp. I alt bidro bompenger fra Fjellinjen med 2,5 milliarder kroner til miljøvennlige transportløsninger.

Fjellinjen har de siste årene gjennomgått en virkelig transformasjon. Litt forenklet sier vi at vi har gått «fra call center til fintech» på to år. Vi har solgt halvparten av virksomheten, utviklet og tatt i bruk nye informasjonssystemer som gjør bompengeinnkrevingen enklere, restrukturert organisasjonen og hentet inn ny kompetanse. Ikke mange organisasjoner klarer å gjennomføre så store endringer på så kort tid, og jeg er stolt av de ansatte som har gjort dette mulig.

Fortsatt har vi mye mer vi ønsker å gjøre, og ved inngangen til 2022 har vi utviklet en ny strategi for selskapet. Utgangspunktet for strategien er at vi skal ha en så effektiv finansiering av fremtidens trafikkløsninger som mulig, og vi har satt oss fem hovedmål for å nå dette:

Alle passeringer skal registreres

Vi har ansvaret for 83 bomstasjoner som i gjennomsnitt registrerer 1,2 millioner passeringer hver eneste dag. Bilister som kjører i vårt område skal være trygge på at alle passeringer registreres, faktureres og betales riktig. Det gjelder både norske og utenlandske kjøretøy.

Mest mulig av bompengene skal gå til Oslopakke 3

Finans- og driftskostnadene våre skal være så lave som mulig, uten at det går utover kvalitet eller sikkerhet. Fjellinjen vil fortsette å investere i automatisering og digitalisering der hvor det kan redusere kostnader og øke kvalitet.

Vi skal forvalte samfunnsoppdraget vårt på en ansvarlig måte

Vi skal kontrollere finansiell risiko, verne personopplysninger, sikre korrekte forvaltningsvedtak og bidra til en bærekraftig utvikling.

Vi skal bli en attraktiv teknologiorganisasjon

Vi vil fortsette digitaliseringen av alle prosesser, utvikle enkle løsninger for bilistene, fortsette å investere i informasjonssikkerhet og styrke satsingen på kompetanseheving for alle ansatte.

Åpen og tillitsbyggende kommunikasjon

Vi forvalter fellesskapets midler. Åpenhet og god informasjon om hva bompengene går til og hvordan vi jobber er en forutsetning for at innbyggerne i Oslo og Viken, bilister, eiere, samarbeidspartnere og investorer skal ha tillit til oss.

Les årsrapporten for 2021 (PDF, 5MB)