Fjellinjen Bompengeselskap får overført ansvaret for egen verdikjede fra Statens vegvesen. Først ut er ansvaret for installasjonene på vegkant. Samtidig er 53 nye bomstasjoner under etablering og nytt IT-system for bompengeinnkreving under utvikling. I tillegg skal utstederfunksjonen skilles ut i et eget selskap. 

Etter 30 år på samme adresse har vi dette året flyttet til attraktive og gode kontorlokaler i Schweigaardsgate 16. Nye rammer for hverdagen er en god metafor for den tiden vi er inne i med modernisering på de fleste områder. 2018 gikk inn i historien som et mellomår. Et år hvor vi har forberedt de store endringene som skal gjennomføres i 2019; implementering av ny verdikjede og avhending av utstedervirksomheten i Fjellinjen. 

Vi har også i 2018 levert våre produkter og tjenester med god kvalitet og til det beste for våre bilister, som er godt fornøyd med Fjellinjen som leverandør. Vi har gjennom flere år hatt sterk fokus på effektivitetsutviklingen. Til tross for omstillingskostnader, opprettholdes effektivitetsnivået også dette året og det skaffer oss en god inngang til et nytt år.

Les hele årsrapporten (PDF, 8MB)