Totalt sett øker antall passeringer litt fra i fjor og noe av grunnen til dette er at det har vært mindre snø på veiene i år enn i fjor. Samtidig er drivstoffsammensetningen i endring måned for måned. Andelen dieselbiler er nå nede i 40,7 prosent, noe som er den laveste dieselandelen vi har målt de siste årene, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Stadig flere elbiler

Totalt var det 8,84 millioner passeringer i januar og dette er 160 000 flere enn januar i fjor hvor antallet var 8,68 millioner. Det gir en økning på 1,8 prosent. Samtidig som elbilandelen når nye høyder, er andelen passeringer med fossilbiler på vei ned. I januar var andelen passeringer med elbil på 21,4 prosent. På samme tid i fjor var elbilandelen på 16 prosent.

Fordelingen på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Tabellen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra august 2018 til og til januar 2019.

Tall drivstoffsammensetning

Den langsiktige trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i januar.

Graf over sammensetning i drivstoff

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.