At nedgangen ble så stor som 7,4 prosent skyldes blant annet at det var flere helligdager i mai i år enn i fjor. I tillegg var Oslofjordtunnelen stengt for trafikk i en periode i mai i fjor og det førte til mer trafikk i gjennom Oslo i denne perioden, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen

Andelen elbiler i mai var på 15,6 prosent. Måneder med ferier og helligdager har en lavere elbilandel og derfor er elbilandelen i mai lavere enn i april.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Grafen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra desember 2017 til og med mai 2018.

Dristoffordeling

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.