Tallene er hentet ut fra passeringer i bomstasjonene i Oslo og Bærum i perioden fra 1. oktober frem til og med 31. desember. Tallene er sammenlignet med samme periode i fjor.

«Frem til fjerde kvartal er det en marginal økning i antall passeringer sammenliknet med 2016. Etter innføring av tids og miljødifferensierte takster fikk vi en markant nedgang i trafikkvolumet. Totalt for 2017 ble det en nedgang på 1,3 millioner passeringer sammenliknet med 2016», sier Økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Bilistene tilpasser seg rushtiden

På dagene med rushtidsavgift viser tallene en reduksjon på 3,7 % i timene med rushtidsavgift mellom kl. 06.30 og 09.00.  

Vi ser en økning i trafikken i halvtimen mellom kl. 06.00 og 06.30, før rushtiden begynner på morgenen, på 8,2 %.

I halvtimen mellom kl. 09.00 til 09.30 etter rushtidsavgiftsperioden, ser vi at trafikkvolumet fortsetter på et lavere nivå med en nedgang i trafikken på 3,1 %.

Andelen biler med nullutslipp øker

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. L står for lett kjøretøy og T står for tungt kjøretøy.

Oslo:

Drivstofftyper

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

L. Normal

32,6%

31,7%

31,5%

33,0%

31,7%

31,4%

30,7%

30,1%

32,4%

L. Diesel

49,7%

49,6%

49,3%

49,0%

48,4%

47,9%

47,2%

47,3%

47,0%

L. Nullutslipp

10,2%

10,7%

11,0%

9,2%

11,7%

12,5%

13,5%

14,0%

13,0%

T. Nullutslipp

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

T. Euro V eldre

5,0%

5,3%

5,4%

5,7%

5,3%

5,2%

5,4%

5,4%

4,7%

T. Euro VI

2,4%

2,7%

2,8%

3,1%

2,9%

2,9%

3,1%

3,2%

2,9%

 
Bærum:

Drivstofftyper

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

L. Normal

32,8%

31,9%

31,8%

33,8%

32,2%

31,7%

31,2%

30,6%

33,0%

L. Diesel

49,5%

49,5%

49,0%

48,9%

47,8%

47,5%

47,0%

47,0%

46,7%

L. Nullutslipp

11,4%

11,8%

12,3%

9,7%

13,0%

13,9%

14,5%

15,2%

13,9%

T. Nullutslipp

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

T. Euro V eldre

4,5%

4,8%

4,8%

5,2%

4,7%

4,7%

4,8%

4,8%

4,3%

T. Euro VI

1,8%

2,0%

2,1%

2,4%

2,2%

2,2%

2,4%

2,4%

2,1%

 

Tallene viser en nedgang i andel lette dieselkjøretøy fra 49,7% til 47,0 % i Oslo fra april til desember.

Tilsvarende for Bærum er en nedgang fra 49,5% til 46,7 % for lette dieselkjøretøy.

Passeringer med nullutslippsbiler øker fra 10,2% til 13,0 % i Oslo og fra 11,4% til 13,9 % i Bærum. Andelen nullutslippsbiler går noe ned i desember. Dette er i tråd med normal sesongvariasjon.

Trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i fjerde kvartal. Juleferien i desember gjør at andelen nullutslippsbiler går noe ned og andelen bensinbiler går noe opp denne måneden. Dette er i tråd med sesongvariasjonene fra tidligere år.

Vi gjør oppmerksom på at tallene er basert på foreløpig tallmateriale.