Totalt for mars var trafikken ned hele 13,8 prosent sammenliknet med mars 2017, men mye av nedgangen skyldes at påsken var i mars i år mot april i fjor. Ser man på dagene før påske var trafikken ned 4,5 prosent, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Trafikken i påskeuka var ned 7 prosent sammenliknet med påsken i fjor. Med 135 000 passeringer er langfredag dagen med færrest passeringer så langt i år. Det er mindre enn halvparten av passeringene på en vanlig arbeidsdag.

Færre står opp tidlig for å spare bompenger

Sammenliknet med mars i fjor var trafikkøkningen i halvtimen før rushtiden på kun 1,9 prosent. I de tre første månedene etter innføring av nye takster var denne økningen på hele 8,2 prosent i samme periode om morgenen.

Trendene fortsetter

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Grafen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra april 2017 til og med mars 2018.

Drivstoffordeling i mars 2018

Den langsiktige trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i mars.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.