Tallene fra bomringen i 2018 viser en nedgang på 4,2 millioner passeringer sammenliknet med 2017. Det er en nedgang på 3,8 prosent. På samme tid har antall passeringer med elbil økt med 7,4 millioner og det er en oppgang på hele 62,8 prosent siden 2017. Ser man på tall fra fem år tilbake ser vi at hver femte bil enten har blitt borte eller blitt erstattet av en elbil, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Tids- og miljødifferensierte takster ble innført i oktober 2017 som et av flere tiltak for å redusere biltrafikken i Oslo.

Færre fossilbiler

Ser man på 2018 mot 2017 har antallet passeringer med fossilbiler gått ned 11,6 millioner. Det er en nedgang på 11,5 prosent. Elbilandelen i 2018 var på 17,6 prosent, det er en økning fra en andel 10,4 prosent i 2017.

Totaltrafikken i desember var på 8,5 millioner passeringer. Det er en nedgang på 1,3 prosent i forhold til desember i 2017. Antall elbilpasseringer økte med 33,3 prosent til 1,7 millioner passeringer og utgjorde 19,5 prosent av trafikken i desember.

Tabellen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum.

Elbil

Fordelingen på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet.

Drivstoffsammensetning

Den langsiktige trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i desember.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.