Elbilandelen i mars var på 20,9 prosent, noe som er en økning fra 15,6 prosent i mars i fjor.

I morgenrushet var 30,2 prosent av bilene en elbil. Tendensen er at elbilandelen øker og at dieselandelen går ned og dette er enda tydeligere i morgenrushet enn ellers på døgnet, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen. 

Totalt i mars var dieselandelen på 41,7 prosent, mens i rushtiden var dieselandelen 39 prosent. 

Totaltrafikken

Fordi påsken var i mars i fjor og kommer i april i år var det naturlig mer trafikk i mars i år enn i fjor. Når vi sammenlikner med dagene i mars utenom påsken i fjor ser vi likevel en nedgang i antall passeringer på 1,2 prosent. Sammenliknet med hele mars i fjor ser vi en økning i totalt antall passeringer på 7,6 prosent. 

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Tabellen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra oktober 2018 til og med mars 2019. 

Drivstoffordeling mars 2019

Den langsiktige trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i mars.  

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.