De sammenliknbare bomstasjonene er i hovedsak Osloringen og bomstasjonene på bygrensen mot Bærum og det må derfor tas forbehold om noe usikkerhet ved beregningene.

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 9,4 millioner passeringer i november 2018 til ca. 32,0 millioner passeringer i november 2019. Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i Oslo og Akershus i november 2019. Tallene er basert på foreløpig datagrunnlag.

Drivstoffordeling november 2019

Inntekter

Passeringsinntektene i november ble kr 327 millioner. Dette er en økning på kr 37 millioner sammenlignet med november 2018. Økningen skyldes omleggingen av bompengesystemet 1. juni. Da ble det innført flere bomstasjoner som registrerer passeringer, mange stasjoner fikk betaling i begge retninger, betaling for elbil og lavere pris per passering for fossilbiler.

I november 2019 hadde Fjellinjen 32 millioner passeringer i sine bomstasjoner og gjennomsnittsinntekt per passering var på kr 10,2. I november 2018 hadde Fjellinjen 9,4 millioner passeringer og en gjennomsnittsinntekt på kr 30,9 per passering.

Av de 32 millioner passeringene er 12,6 millioner omfattet av timesregel og månedstak. Det betyr at disse passeringene er priset til kr 0,-. I november 2018 utgjorde passeringer omfattet av timesregel og månedstak 0,4 millioner av 9,4 millioner passeringer. Andel passeringer gjort av kunder uten AutoPASS-avtale lå på 9,4 prosent i november 2019 mot 10,9 prosent i november i fjor.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.