Takstene i Fjellinjens bomstasjoner endres fra 1. september 2022.

Osloringen og Indre ring har innkreving i begge retninger. På Bygrensen er det kun innkreving i retning inn mot Oslo.

Tidligere har taksten i indre ring vært lavere enn i de to andre ringene. Fra 1. september blir takstene like i alle de tre ringene.

Takster fra 1. september 2022

Takstgruppe 1 Bil

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg. Personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale regnes som takstgruppe 1.

Med AutoPASS-avtale får kjøretøy i takstgruppe 1 få 20 % rabatt på alle passeringer og fordelene månedstak og timesregel

Slik blir prisøkningen for de vanligste kjøretøytypene:

Dieselbil

På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i og utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 12 kr per passering utenfor rushtid og 13 kr per passering i rushtid.

Elbiler/Nullutslipp

På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i rushtiden og 8 kr per passering utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 9 kr per passering utenfor rushtid og 8 kr per passering i rushtid.

Bensinbil og ladbar hybrid

På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i og utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 10 kr per passering utenfor rushtid og 12 kr per passering i rushtid.

Takstgruppe 2 - Kjøretøy over 3500 kg Lastebil

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 2 får ikke 20 % rabatt med AutoPASS-avtale, men AutoPASS-avtale vil fortsatt gi fordelene månedstak og timesregel.

Fra 1. september endres takstene for gasskjøretøy i takstgruppe 2 til kr 0,-.

For øvrige kjøretøy i takstgruppe 2 endres ikke takstene. Dagens takster videreføres.


  • Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.
  • Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.
  • Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.
  • Hydrogenbiler i begge takstgrupper er fritatt for betaling i våre bomstasjoner.
  • Alle elektriske varebiler i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale kjører gratis.

Alle forsøk på å unndra seg passeringsavgift, ved for eksempel forfalskede skilter eller lignende, vil bli politianmeldt.

TIDLIGERE TAKSTER