Bileiere med flere biler vil få en samlet faktura for sine biler, for passering i våre bomstasjoner. Dette gjelder biler som ikke har AutoPASS-avtale. Passeringer frem til 1. mai vil bli fakturert separat for hver bil som tidligere.

Oppdaterte regler for registrering av fritak fra 1. mai
Enkelte kjøretøy og grupper kan få fritak for betaling i våre bomstasjoner. Endringeen påvirker ikke deg som allerede har fått innvilget fritak. Innføringen av nye systemløsninger for bompenger i Norge medfører noen endringer for deg som søker fritak for betaling i våre bomstasjoner.

  • For å kunne søke om fritak, må du ha en gyldig AutoPASS-avtale og bombrikke registrert på bilen du sørker fritak for.
  • Hvis du bytter AutoPASS-brikke må du søke om fritak på nytt. Fritaket overføres ikke automatisk til ny brikke.
  • Fritaket gjelder fra datoen det innvilges og gjelder ikke tilbake i tid.

Slik søker du om fritak

Epass24 overtar innkrevingen av utenlandske kjøretøy uten AutoPASS-avtale
Fra 1. mai vil alle utenlandske biler uten AutoPASS-avtale bli fakturert av Epass24. Epass24 overtar dette ansvaret for hele Norge. Les mer om Epass24

Spørsmål og svar

Jeg har allerede registrert fritak. Må jeg gjøre noe?

Nei, fritaket ditt fortsetter som før.

Jeg har fått ny bil og har fritak. Må jeg søke om fritak på nytt?

Nei, hvis du allerede har fritak holder det at du melder inn nytt bilnummer til din AutoPASS-utsteder

Jeg har byttet brikke og har fritak for betaling av bompenger. Overføres fritaket automatisk hvis jeg bytter brikke?

Nei, hvis du bytter brikke må du søke om fritak på nytt.

Jeg har fått nytt HC-kort, hvordan melder jeg fra til dere?

Hvis du allerede har fritak, men har fått nytt HC-kort, må du sende inn kopi av nytt HC-kort.