De sammenliknbare bomstasjonene er i hovedsak Osloringen og bomstasjonene på bygrensen mot Bærum og det må derfor tas forbehold om noe usikkerhet ved beregningene.

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 8,5 millioner bompasseringer i 2018 til ca. 30,4 millioner bompasseringer i 2019. Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i Oslo og Akershus i desember 2019.

Tabell

Trafikktall, desember 2019

Elbilandelen fortsetter å øke. I desember i 2018 var den på 19,2 prosent og har økt til 22,3 prosent i desember 2019. Tendensen med noe høyere elbilandel i Osloringen enn de andre bomringene fortsetter i desember.

Andel elbilpasseringer totalt for 2018 var på 16,9 prosent, mens den i 2019 økte til 21,0 prosent.

Totalt antall registrerte bompasseringer i 2019 var 267,6 millioner opp fra 108,5 millioner i 2018. Økningen skyldes innføringen av trinn 2 1.juni.

Inntekter

Passeringsinntektene i desember 2019 ble kr 300 millioner. Dette er en økning på kr 34 millioner sammenlignet med desember 2018. Økningen skyldes omleggingen av bompengesystemet 1. juni 2019. Da ble det innført flere bomstasjoner som registrerer passeringer, mange stasjoner fikk betaling i begge retninger.

Av de 30,4 millioner bompasseringene er 12,2 millioner omfattet av timesregel og månedstak. Det betyr at disse bompasseringene er priset til kr 0,-. I 2018 utgjorde bompasseringer omfattet av timesregel og månedstak 0,4 millioner av 8,5 millioner bompasseringer.

Andel bompasseringer gjort av kunder uten AutoPASS-avtale lå på 9,1 prosent i desember 2019 mot 11,4 prosent i desember 2018.

Passeringsinntektene for hele 2019 ble kr 3 651 millioner. Dette er en økning på kr 153 millioner sammenlignet med 2018.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.