Hopp til hovedinnholdet

HC-kort - papir­skje­ma

Du skriver ut en papirsøknad som du fyller ut for hånd og sender i posten. Husk å fylle inn alle felter og legg ved alle nødvendige vedlegg. Vi kan ikke innvilge fritak før all nødvendig informasjon og dokumentasjon er sendt inn.

Saksbehandlingstiden er normalt cirka 1 uke fra komplett søknad er mottatt. Du vil få svar på søknaden din per post.

Dette må vedlegges:

  • HC-kort: Bilde/kopi av forsiden og baksiden av HC-kortet.
(Se eksempel her: Forside og bakside)
  • Dokumentasjon på at AutoPASS-avtalen står i samme navn som søker/innehaver av kortet. NB! Viktig at søkers navn og brikkenummer fremgår. (se eksempel her)
  • Kopi av vedtak om HC-kort fra kommunen.
(Se eksempel her)

Adresse
Fjellinjen
Postboks 459 Sentrum
0105 Oslo