Hopp til hovedinnholdet

Kri­tisk infra­struk­tur for Fjellin­jens bom­sta­sjon

Ved skader på dette skap eller portal tilknyttet bomstasjonen skal Fjellinjen kontaktes umiddelbart.

Dette skap er en del av infrastruktur for bomstasjonen. Fjellinjen må umiddelbart informeres ved alle skader påført enten skap eller portal.

Ved planlagt arbeid i området som påvirker vår bomstasjon skal også Fjellinjen kontaktes.

Kontakt Jan Linnerud, mobil 928 38 163, mail jan.linnerud@fjellinjen.no