Hopp til hovedinnholdet

For­nebu­ba­nen

arkitekttegningav nye fornebubanen
Fornebubanen er viktig for Osloregionens fremtidige vekst og vil sørge for en mer effektiv kollektivløsning for hele regionen.

Bompenger fra Fjellinjen er med på å finansiere Fornebubanen som er planlagt ferdigstilt i 2029.


Fornebubanen er et av samferdselsprosjektene som i stor grad finansieres av bompenger. Fornebubanen har en kostnadsramme på rundt 26 milliarder kroner. 9,5 milliarder av disse finansieres med bompenger av bilister som kjører igjennom Fjellinjens bomstasjoner.

 Byggeprosessen er i gang og er planlagt ferdig i 2029. Da vil reisetiden fra Majorstuen til Fornebu være på tolv minutter. Den nye T-banelinjen vil kunne frakte mer enn 8000 passasjerer i timen.

Fornebubanen er viktig for Osloregionens fremtidige vekst og vil sørge for en mer effektiv kollektivløsning for hele regionen.

Fornebu ligger i Bærum kommune. Her planlegges det for 20 000 nye arbeidsplasser. I tillegg er det ifølge kommunedelplanen planlagt 11 000 nye boliger i området.

På Fornebubanens prosjektsider kan du lese mer om prosjektet.

Kort om Fornebubanen

  • Fornebubanen er ny T-banestrekning mellom Fornebu og Majorstuen.
  • Fra Majorstuen fortsetter Fornebubanen videre mot sentrum og østover.
  • Strekningen er på ca. 7,7 kilometer.
  • Hele strekningen går i tunnel.
  • Det skal bygges seks nye T-banestasjoner mellom Majorstuen og Fornebu.
  • Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter.
  • Fornebubanen finansieres av statlig finansiering på opptil 50 prosent, i tillegg til bymiljøavtaler, Oslopakke 3-midler fra Fjellinen og grunneierbidrag. Det er Oslo kommune og Viken fylkeskommune som er ansvarlige for finansieringen av Fornebubanen.
  • Fornebubanen har en kostnadsramme på rundt 26 milliarder kroner. Omtrent 9,5 milliarder kroner vil være bompengebidrag fra Fjellinjen.