Styreleder Cato HellesjøCato Hellesjø (Oslo) Styreleder

 

 

 

 

 

 

Tim Holmvik (Akershus) Nestleder

Astrid Løken Øyehaug (Oslo) Styremedlem

Mai-Lill Ibsen (Oslo) Styremedlem

Siri Hov Eggen (Akershus) Styremedlem

Knut Gabestad (Oslo) Varamedlem

Tove Steen (Akershus) Varamedlem

Ingebjørg Johannessen Styremedlem, valgt av de ansatte

Håkon Eidem Styremedlem, valgt av de ansatte