Janne Oddaker

Administrerende direktør

Katrine A. Furulund

Juridisk direktør

Magne Liestøl Larsen

Økonomidirektør

Nils-Jakob Kringlebotten

Sjef for Teknologi og systemer

Richard Vogt

Fungerende Daglig leder for Fjellinjen Utsteder

Håkon Nordahl

Kommunikasjonssjef