Personvernforordningen er utformet for å være et felles rammeverk for personvernlover i EU, i tillegg tydeliggjør de reglene om åpenhet rundt bedrifters behandling av persondata. Ny norsk personvernlov vil inkorporere de nye kravene. Formålet med personopplysningsloven er å beskytte mot at personvernet blir krenket.

I erklæringen brukes benevnelsen «avtalekunder» om kunder med AutoPass-avtale.

Personopplysninger defineres som enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og registreringsnummer på kjøretøy.

Hvorfor behandler Fjellinjen personopplysninger?

Fjellinjen behandler personopplysninger for å kreve inn bompenger fra passeringer med kjøretøy gjennom våre bomstasjoner. Retten til å kreve inn bompenger er hjemlet i Veglovens §27 første ledd. Fjellinjen gjør innkrevingen på vegne av Statens vegvesen som har oppdraget fra Samferdselsdepartementet. I forlengelsen av arbeidet med å kreve inn bompenger, behandler vi også personopplysninger for å kunne oppfylle avtalevilkårene til kundene våre.

Behandlingsansvarlig i Fjellinjen

Administrerende direktør i Fjellinjen AS er ansvarlig for at virksomhetens behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.

Hva er mine rettigheter som registrert avtalekunde?

Som registrert avtalekunde har du rett til å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg og du har rett til å kreve uriktige opplysninger rettet eller supplert. Du har også rett til å be om å få personopplysningene utlevert eller slettet. Sletting av opplysninger forutsetter at det ikke kommer i konflikt med annet lovverk, for eksempel oppbevaring av regnskapsinformasjon.

Hvilken informasjon registreres?

For å kunne kreve inn bompenger, registreres alle kjøretøy som passerer Fjellinjens bomstasjoner. Kjøretøy med avtale registreres i tråd med avtalevilkårene. Kjøretøy uten avtale registreres med videobilde av bilens registreringsnummer.

For å kunne gi passeringen riktig pris, registrer vi tid og sted for passering og henter inn kjøretøyets miljøegenskaper fra Miljøregisteret som eies av Statens vegvesen.

For å sende faktura, behandler vi opplysninger om kjøretøyets eier. Er du avtalekunde hos Fjellinjen, bruker vi informasjonen du selv har gitt oss. Hvis du ikke har avtale, henter vi disse opplysningene fra Motorvognregisteret som eies av Statens vegvesen. I begge tilfeller er dette navn, adresse og fødselsdato. Avtalekunder har i tillegg mulighet til å registrere epostadresse og telefonnummer.

Utenlandske kjøretøy uten avtale faktureres gjennom Euro Parking Collection (EPC) som har avtale med Statens vegvesen.

For å kunne utføre en effektiv innkreving, registrerer vi innbetalinger, betalingshistorikk, fakturahistorikk, avtaleskjema og opplysninger knyttet til chat, telefon- og eposthenvendelser til kundeservice,

Når du besøker www.fjellinjen.no registrerer vi blant annet opplysninger om IP-adresse, og hvordan siden brukes. Vi registrerer også den informasjonen som sendes inn av bruker. Les mer om bruk av informasjon på nettsiden her.

Utleveres personopplysningene til tredjeparter?

I arbeidet med å kreve inn bompenger, oppfylle avtalevilkår, og å tilby nettsider og selvbetjeningsløsninger, benytter Fjellinjen seg av underleverandører og samarbeidspartnere. Disse vil kunne behandle dine personopplysninger på vegne av Fjellinjen. For å sikre at personopplysningene dine ikke benyttes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor, inngår Fjellinjen databehandleravtaler med alle sine underleverandører og samarbeidspartnere.

I noen tilfeller er vi lovpålagt å utlevere personopplysningene dine, for eksempel til politi eller skattemyndigheter.

Hvordan sikres personopplysningene?

Tilgang til personopplysninger gis kun til personer med arbeidsoppgaver som krever dette. Alle systemer har adgangskontroll med personlig ID og passord. Alle endringer og handlinger er sporbare.

Hvordan arkiveres og slettes personopplysningene?

Passeringsopplysninger slettes etter faste kriterier avhengig av om passeringen er blitt betalt eller ikke.  Passeringene overføres til Auto PASS sentralsystem og oppbevares i henhold til bokføringsloven.

Passeringsopplysninger står på fakturaen med mindre du som avtalekunde har reservert deg mot dette. Har du bedt om slik sletting av passeringsopplysningene ved avtaleinngåelse, slettes passeringsopplysningene så fort passeringsprisen er registrert. Fakturakopier oppbevares i henhold til regnskapsloven.

Du kan selv rette eller supplere personopplysninger du mener er feil på Min side. Alternativt kan du kontakte oss, så gjør vi det for deg.

Innsyn, utlevering og sletting av personopplysninger

Ønsker å få innsyn i de personopplysningene Fjellinjen har om deg, eller ønsker å få informasjon om deg utlevert eller slettet?
Benytt skjema her

Kontakt oss