De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske, og du kjører rett igjennom uten å stoppe. Med en gyldig AutoPASS-avtale gis det rabatt i det bompengeselskapet der du tegner avtale og i de fleste andre bompengeanlegg i Norge.

Hovedformålet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på veg, samt å styrke kollektivtransport i byområder.

Bompenger i Oslo og Viken

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Viken.

Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Viken fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen. 

Her finner du en oversikt over flere gjennomførte prosjekter finansiert av Oslopakke 3