English

Vi publiserer månedlige trafikktall, delårsrapporter, årsrapporter og øvrig informasjonspliktig informasjon på Nordic ABM.

Årsrapporter og børsmeldinger

Årsrapporter

Børsmeldinger

Grønt rammeverk

En stor andel av prosjektene Fjellinjens obligasjons- og sertifikatlån finansierer er miljøvennlige. Vi har utarbeidet et grønt rammeverk og er sertifisert av Cicero som Dark Green.

Grønt rammeverk (PDF, 494KB)

Ciceros vurdering (PDF, 521KB)

Investorpresentasjon (PDF, 2MB)