Vi registrerer omkring 32 millioner passeringer i måneden og har ansvaret for utvikling og drift av utstyr og programvare i 83 bomstasjoner i og rundt Oslo. Fjellinjen krever inn passeringsinntekt fra AutoPASS-utstedere, kunder uten AutoPASS-avtale som passerer i våre bomstasjoner og sørger for finansiering av Oslopakke 3 gjennom bompengeinntekter.

Våre ansatte jobber etter verdiene fremtidsrettet, effektiv og pålitelig, og vår visjon er "Effektiv finansisering av fremtidens trafikkløsninger".

I 2019 kom cirka 3,6 milliarder kroner til vei- og kollektivprosjekter i Oslopakke 3 fra Fjellinjens bomstasjoner. Noen av de største prosjektene som har fått penger de siste årene er E18 Bjørvikaprosjektet, E16 Sandvika-Wøyen, Rv. 22 Lillestrøm-Fetsund, Lørenbanen og Kolsåsbanen.

FJellinjen har ca 30 ansatte og holder til i Schweigaards gate 16 i Oslo sentrum.

Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).