Mange viktige vei- og kollektivprosjekter i regionen er helt eller delvis finansiert av bompenger. I 2018 bidro vi med cirka 3 milliarder kroner til vei- og kollektivprosjekter. Blant annet har pengene gått til å finansiere Lørenbanen, E16 Sandvika-Wøyen og byutviklingen i Bjørvika de siste årene.

Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %). Fjellinjen Utseder AS er datterselskap av Fjellinjen AS, med samme eierstruktur. 

Vi har over 700 000 avtalekunder og registrerer omkring 108 millioner passeringer i året. Vår visjon er at vi skal gjøre reisen enkel, og alle våre medarbeidere jobber etter grunnverdiene enkel, hjelpsom og korrekt.

Fjellinjen AS og Fjellinjen Utsteder AS er sertifisert etter ISO 9001:2015.