Mange viktige vei- og kollektivprosjekter i regionen er helt eller delvis finansiert av bompenger. I 2017 bidro vi med cirka 2,6 milliarder kroner til vei- og kollektivprosjekter. Blant annet har pengene gått til å finansiere Lørenbanen, E16 Sandvika-Wøyen og byutviklingen i Bjørvika de siste årene.

Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %).

Vi har cirka 660 000 avtalekunder og registrerer omkring 108 millioner passeringer i året. Vår visjon er at vi skal gjøre reisen enkel, og alle våre medarbeidere jobber etter grunnverdiene enkel, hjelpsom og korrekt.

Fjellinjen er sertifisert etter ISO 9001:2015.