Vi registrerer omkring 32 millioner passeringer i måneden og har ansvaret for utvikling og drift av utstyr og programvare i 83 bomstasjoner i og rundt Oslo. Fjellinjen krever inn passeringsinntekt fra AutoPASS-utstedere, kunder uten AutoPASS-avtale som passerer i våre bomstasjoner og sørger for finansiering av Oslopakke 3 gjennom bompengeinntekter.

I 2021 gikk cirka 3,4 milliarder kroner til vei- og kollektivprosjekter i Oslopakke 3 fra Fjellinjens bomstasjoner. Noen av prosjektene som har fått penger de siste årene er Nytt signalsystem for T-banen, Fornebubanen, Oppgradering av T-banen mellom Etterstad og Hellerud, Trikkeoppgradering i Bogstadveien-

Fjellinjen har ca. 30 ansatte og holder til i Schweigaards gate 16 i Oslo sentrum.

Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).