Fjellinjen registrerer omkring 32 millioner passeringer i måneden og har ansvaret for drift og utvikling av utstyr og programvare i 83 bomstasjoner i og rundt Oslo.

I 2021 gikk cirka 3,4 milliarder til prosjekter i Oslopakke 3 som omfatter kollektivtransport og vei- og sykkelveier.

Siden starten har bompenger blant annet bidratt til å gjøre Rådhusplassen i Oslo bilfri og flyttet trafikken i Bjørvika i tunnel under bakken som har skapt en helt ny bydel.

Fjellinjen har finansiert en storstilt kollektivsatsing som omfatter blant annet utbygging av T-baneringen og dobbeltspor mellom Lysaker og Asker, som er landets mest trafikkerte toglinje. Bompenger har også finansiert nye T-banevogner og trikker, samt flere nye bussterminaler og kollektivknutepunkt i Oslo og Viken.

I årene som kommer skal midler fra Fjellinjen blant annet bidra til å bygge Fornebubanen og nytt signalsystem for T-banen.

Fjellinjen har ca. 30 ansatte og holder til i Schweigaards gate 16 i Oslo sentrum.

Fjellinjen eies av Oslo kommune (60 prosent) og Viken fylkeskommune (40 prosent).