Hopp til hovedinnholdet

Uten bom­pen­ger stop­per utvik­lin­gen av Oslo

Byrådet i Oslo har en klar ambisjon om at Oslos kollektivtilbud skal være i verdensklasse, vi skal bli en nullutslippsby og en sykkelby–og at folk skal komme seg dit de skal, når de skal. Da trenger vi bompengene, skriver Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Marit Kristine Vea

Av: Marit Vea

Byrådet i Oslo har en klar ambisjon om at Oslos kollektivtilbud skal være i verdensklasse, vi skal bli en nullutslippsby og en sykkelby – og at folk skal komme seg dit de skal, når de skal. Da trenger vi bompengene.

For det første skal bompengene redusere biltrafikk, og med det redusere kø og forsinkelser for dem som faktisk må kjøre bil. Redusert trafikk gir også mindre luftforurensing, mindre veislitasje og færre ulykker. Redusert biltrafikk kommer alle til gode. 

For det andre omstiller bompengene bilparken. Det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig, og det bruker vi bomtakstene til. Vi har fått til en storstilt omstilling til elbiler i personbilparken, men det ruller fortsatt mange fossilbiler på veiene. Vi trenger en tilsvarende elbilrevolusjon blant varebilene, og vi må få tungtransporten utslippsfri. Reduserte takster eller fritak i bomringen for nullutslippsteknologi, hjelper oss dit. 

For det tredje muliggjør bompenger fortsatt utbygging av et av verdens beste kollektivtilbud. Over 700 000 mennesker lever sine liv i Oslo. Hver dag skal de på jobb, på skolen, i barnehagen, til fotballtrening, til legen eller ut og handle. Alle disse turene kan ikke tas med bil. Oslo er avhengig av et godt fungerende kollektivtilbud, og i en voksende by må tilbudet stadig forbedres. Fornebubanen, nytt signalsystem som kan gi flere avganger og nye trikker er alle eksempler på store og nødvendige investeringer som finansieres av inntektene fra bompengene. 

Uten bompenger er det derfor grunn til å si at den videre utviklingen av Oslo ville stoppet opp.  

Bompengene er et spleiselag som historisk har tjent Oslo vel – og det skal de fortsatt gjøre, også i fremtiden. Bompengene er ikke et mål i seg selv, men er et avgjørende middel for å nå viktige mål om et effektivt kollektivsystem i verdensklasse, mindre trafikk og klimavennlig omstilling av bilparken. Vi politikere skal bruke inntektene fra bompenger med respekt, til innbyggernes felles beste.   

Artikkelen ble levert til Fjellinjens årsrapport 2023.