Hopp til hovedinnholdet
23.05.2023

Green Bond Report 2022

Bilde av forsiden til Fjellinjens Green Bond Report 2022 på mørkegrønn bakgrunn
Foto:Tim Allum Nielsen

Fjellinjen har publisert sin første Green Bond Report.

Fjellinjen utarbeidet høsten 2021 et grønt rammeverk som ble gjennomgått av uavhengig tredjepart CICERO, senter for klimaforskning. De vurderte Fjellinjens finansieringsformål som «Dark Green» og ga Fjellinjen en governance-score på Fair med bakgrunn i de policyene og prosessene selskapet hadde på vurderingstidspunktet.

I mars 2022 utstedte Fjellinjen sitt første grønne lån under det grønne rammeverket. Lånet var på 500 MNOK og hadde en løpetid på fem år. Hele lånebeløpet ble allokert til grønne prosjekter innenfor Oslopakke 3 i løpet av 2022. Pengene ble allokert til Fornebubanen, nytt signalsystem til t-banen og gang- og sykkelveier. Blant annet bidro midlene til at det ble bygget 5 551 meter med sykkelvei i Oslo og 3 097 meter med sykkelvei i Akershus.

Tabellen i rapporten med allokering av midler til de forskjellige prosjektene er blitt eksternt revidert av Deloitte.

Her kan du laste ned Fjellinjens Green Bond Report 2022.