Hopp til hovedinnholdet

Nytt sig­nal­sys­tem T‑banen

Tegning av nytt signalsystem
Sporveien Foto:Det nye signalsystemet baseres på en kommunikasjonsteknologi kalt Communication Based Train Control (CBTC). Dette vil gjøre det mulig å kjøre med kortere avstand mellom T-banetogene, slik at trafikken flyter jevnere og avgangene blir mer punktlige.  

Bompenger skal finansiere et nytt og moderne signalsystem for T-banen som skal stå ferdig i 2027. Det vil gi 8 flere avganger i timen.

Prislappen for det nye signalsystemet er beregnet til 5,4 milliarder kroner. Dette vil delvis finansieres med bompenger av bilister som kjører gjennom Fjellinjens bomstasjoner. Totalt vil 2.2 milliarder kroner dekkes av bompenger.

Store deler av dagens signalsystem for T-banen baserer seg på teknologi fra 1960-tallet som er krevende og kostbart å vedlikeholde Det er derfor et stort behov for å skifte det ut med en moderne løsning.

Det nye signalsystemet baseres på en kommunikasjonsteknologi kalt Communication Based Train Control (CBTC). Dette vil gjøre det mulig å kjøre med kortere avstand mellom T-banetogene, slik at trafikken flyter jevnere og avgangene blir mer punktlige.  

I følge Sporveien baserer CBTC-teknologien seg på trådløs kommunikasjon mellom T-banetog og infrastruktur. I andre byer med tilsvarende signalsystemer bygges det vanligvis egne trådløse nettverk for denne kommunikasjonen. Sporveien vil, som første operatør i verden, kjøpe denne kommunikasjonen som en tjeneste over offentlig mobilnett.

Flere tog i timen

Oslos T-banenett er 85 kilometer langt. I dag kan det kjøre maks 32 tog i timen mellom Majorstuen og Tøyen. Med det nye signalsystemet vil tallet ifølge Sporveien økes til minimum 36, har Aftenposten tidligere skrevet.

Det betyr minst 8 flere avganger i timen på T-banen.

I dag operer T-banen med 4 hastigheter: 15, 30, 50 og 70 kilometer i timen. Med nytt signalsystem vil farten bli jevnere, og det er rom for flere vognsett på skinnene samtidig.

Avtalen ble inngått med Siemens i 2021, og det nye signalsystemet vil gradvis innføres til 2027.

Les mer: På Sporveiens hjemmesider kan du lese mer om det nye signalsystemet.