Har du Maxitaxi over 3500 kg kan du få takst som for takstgruppe 1 i våre bomstasjoner i og rundt Oslo. For å søke om redusert takst må kjøretøyet ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Har du ikke AutoPASS-avtale kan du bestille det via autopass.no

I tillegg må du sende inn denne dokumentasjonen:

  • Alle sidene av vognkortet
  • Løyvedokumentet

I vognkortet må det stå at bilen er en drosje og løyvenummeret må være det samme i løyvedokumentet og vognkortet. 

Fyll ut skjemaet så gir vi deg beskjed når søknaden er ferdigbehandlet. Søknaden må fornyes annethvert år.

Fritak