Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag kan få fritak for betaling av bompenger. 

For å få fritaket er det et krav at kjøretøyet har utrykningsstatus og tilleggsgodkjenning etter «Forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy». For kjøretøy som ikke har korrekt tilleggsgodkjenning, må det tas kontakt med Statens vegvesen. Når tilleggsgodkjenningen er registrert, vil utrykningskjøretøyet automatisk få fritak for betaling av bompenger. Det kan ikke gis fritak med tilbakevirkende kraft.