Buss i rute har rett til fritak i alle bomstasjoner langs den aktuelle bussruten. For å søke om fritak må kjøretøyet ha en gyldig AutoPASS-avtale og ruteløyve.

For å søke om fritak for buss må du ha en gyldig AutoPASS-avtale knyttet til kjøretøyet. Fjellinjen kan bare innvilge fritak for Fjellinjens bomstasjoner. Kjører bussen gjennom flere bomanlegg må det søkes om fritak hos bompengeselskapene som drifter disse bomanleggene. 

Du får fritak ved å fylle ut dette skjemaet og legg ved kopi av gyldig ruteløyve etter Yrkestransportforskriften §2b på strekningen det søkes fritak for.

Fritak