Søknad om fritak gjøres hos ditt regionale bompengeselskap. Fjellinjen drifter 83 bomstasjoner i Stor-Oslo. Her finner du oversikten over alle bompengeselskapene.

Klikk på boksene under for å komme til søknad om fritak: