Hopp til hovedinnholdet

Hel­di­gi­tal og auto­ma­ti­sert øko­nomi­av­de­ling

De siste årene har digitalisering og automatisering forandret arbeidsdagen i Fjellinjens økonomiavdeling.

Illustrasjonsbilde smilende dame, smilende mann i telefon med kaffekopp
Det som gjør jobben i Fjellinjens økonomiavdeling spennende er at vi har hele spekteret av økonomi, børs og finans. Her gjør vi alt fra obligasjonslån til regnskap

Fjellinjens drift har de siste årene har vært igjennom en digital transformasjon. Den økonomiske verdikjeden er heldigitalisert og automatisert. Det innebærer at Fjellinjen har gått fra operasjonelle oppgaver til kontrolloppgaver.

- Tidligere produserte vi regnskap. Nå er jobben å kontrollere at automatiske transaksjoner går riktig for seg, sier Magne Liestøl Larsen, CFO i Fjellinjen.

Han forventer store endringer også i tiden som kommer:

- Arbeidshverdagen er annerledes nå enn den var for to år siden, og er helt sikkert helt annerledes om to år igjen.

Teknologi

Fjellinjen forvalter store pengestrømmer hvor det ligger mange spennende oppgaver i en svært sikker jobb.

- Det som gjør jobben i Fjellinjens økonomiavdeling spennende er at vi har hele spekteret av økonomi, børs og finans. Her gjør vi alt fra obligasjonslån til regnskap. Samtidig er Fjellinjen et selskap som kontinuerlig jobber for å forbedre selskapet og driften. Derfor får man også muligheten til å jobbe med ny teknologi.

Kompetent arbeidsmiljø

Fjellinjen er en liten organisasjon med 30 ansatte. Det til tross for at Fjellinjen omsetter for mer enn 4 milliarder kroner og er blant Norges 250. største selskaper målt i omsetning.

Med en så liten organisasjon settes det høye krav til kompetanse hos hver enkelt medarbeider.

- Som ansatt i Fjellinjen må man forvente en viss overlapp i ressursene. Det bidrar også til stor variasjon i arbeidsoppgavene, sier Liestøl Larsen.

Derfor har også Fjellinjen et tydelig fokus på å tiltrekke seg kompetanse og å videreutvikle ansatte gjennom kurs, utdanning og sertifiseringer.

- Som ansatt i Fjellinjen opplever man en jobb med høy grad av trivsel. Her er det spennende utfordringer og store muligheter for utvikling og mestringsfølelse, sier Fjellinjens CFO.

For Fjellinjen er automatisering og digitalisering en viktig del av selskapets effektivisering. Det sørger for at mest mulig av bompengene går tilbake til utbygging av kollektiv-, vei- og sykkelveiprosjekter.

- Dette er en bransje som har sett viktigheten av å investere i nye teknologiske løsninger som bidrar til effektivisering. Det gjør at vi som jobber her hele tiden må utvikle oss for å sikre at vi utnytter mulighetene som ligger i systemløsningene vi har investert i og skal investere i, avslutter Magne Liestøl Larsen, CFO i Fjellinjen.

Fakta om Fjellinjen

  • Cirka 30 ansatte
  • Høy kompetanse på medarbeidere innen teknologi og finans
  • Heldigitalisert verdikjede
  • Skalerbar driftsmodell og verdikjede
  • Informasjonssikkerhet og personvern er innebygget i alle systemer