Hopp til hovedinnholdet

Co się sta­nie, jeś­li nie uisz­czę opła­ty dro­gow­ej?

Norweskie firmy pobierające opłaty mają dostęp do międzynarodowych rejestrów pojazdów i zdecydowanie egzekwują należne opłaty.

Przejazd w Norwegii bez opłaty powoduje naliczenie kar.

W Norwegii obowiązują najwyższe w Skandynawii kary za brak opłaty za przejazd.