Fri­tak for utryk­ning­s­kjøre­tøy

Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag kan få fritak for betaling av bompenger.

For å få fritaket er det et krav at kjøretøyet har utrykningsstatus og tilleggsgodkjenning etter forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy. For kjøretøy som ikke har korrekt tilleggsgodkjenning, må det tas kontakt med Statens vegvesen. Når tilleggsgodkjenningen er registrert, vil utrykningskjøretøyet automatisk få fritak for betaling av bompenger. Det kan ikke gis fritak med tilbakevirkende kraft.

Spørsmål om fritak:
Har du ikke fått svar på spørsmålet ditt i denne artikkelen, kan du sende en e-post til fritak@fjellinjen.no.

Du kan også sende brev til oss. Vår postadresse er:

Fjellinjen

Postboks 459 Sentrum

0105 Oslo

Trenger du å snakke med en saksbehandler om fritak kan du sende en mail til fritak@fjellinjen.no, så kontakter vi deg.