Hopp til hovedinnholdet

Det­te skjer når du kjø­rer igjen­nom bom­sta­sjo­nen

Hver dag registrerer Fjellinjen mer enn en million passeringer i våre 83 bomstasjoner. Dette skjer når du passerer en bomstasjon.

Bilde av Ole Christian Frantzvåg
Ole Christian Frantzvåg er Fjellinjens mest erfarne medarbeider har gjennom mer enn 20 års tjeneste vært driftsansvarlig og produkteier for bomstasjonene våre.

Mye er skjedd siden 2008 da Fjellinjen gikk bort fra å ha betjente bomstasjoner og myntinnkast. Da måtte man stoppe bilen, sveive ned ruten og betale før man kunne kjøre videre – med mindre man hadde et abonnement. Den gamle ordningen krevde mer enn 200 ansatte som satt i bua og betjente bomstasjonen.

I dag er manuell ekspedering og myntinnkast skiftet ut med avansert teknologi som registrerer passeringene automatisk. Kameraer er montert i begge kjøreretninger og de tar bilde av bilen både foran og bak. Registreringsnummeret er synlig på bildene.

Går det en gang- eller sykkelsti ved siden av bomstasjonen, er det også et kamera på disse småveiene. Det går derfor ikke an å snike i bommen.

tegning av en-portals bomstasjon levert av EFKON.
Tegning av en-portals bomstasjon. Disse leveres østeriske EFKON. Disse bomstasjonene er nyere og mer moderne, og er bedre tilpasset urbane bymiljø fordi de tar mindre fysisk plass. 70 av Fjellinjens 83 bomstasjoner er av denne typen. Her brukes kamerateknologi for å detektere bilen. Foto:EFKON

Fotografert og registrert i bomstasjonen

12-14 meter før du kjører igjennom bomstasjonen blir bilen fotografert og bilen og dens registreringsnummer registrert hvis du ikke har en brikke med gyldig AutoPASS-avtale.

Bilde av fører og passasjer blir sladdet av personvernhensyn. Mer om dette finner du i Fjellinjens personvernerklæring.

Deretter vil bomstasjonens sensor søke etter en AutoPASS-brikke i bilen som er registrert. Til slutt vil den sammenligne brikkenummeret på AutoPASS-brikken mot registreringsnummeret på bilen.

Hvis AutoPASS-brikken ikke samsvarer med registreringsnummeret, vil passeringen bli behandlet som en fullprispassering. Mer om dette nedenfor.

Informasjonen blir overført til et nasjonalt datakjernesystem for bomstasjoner. Systemet eies og driftes av Statens vegvesen.

For å lese AutoPASS-brikker benytter Fjellinjens bomstasjoner seg av DSRC-teknologi. Det står for Dedicated Short Range Communication og er en trådløs kommunikasjonsløsning over radiobølger som gjør at bombrikkene kommuniserer med brikkeleser. Denne dekker en sone på 12 meter fra bomstasjonen og hele veibredden.

Tegning av en tre-portals bomstasjon levert av norske Q-free
Tegning av en tre-portals bomstasjon. Disse leveres av norske Q-free. 13 av Fjellinjens bomstasjoner er av denne typen. Her brukes en kombinasjon av laser- og kamerateknologi for å detektere og ta bilder av kjøretøyet som passerer i bomstasjonen. Foto:Q-free

Dette skjer med AutoPASS-avtale

Har den registrerte bilen en gyldig AutoPASS-avtale, vil det nasjonale kjernesystemet finne ut hvilket selskap du har AutoPASS-avtale med.

Alle passeringer blir registrert som en transaksjon. Dermed går det en melding om registreringen med tid, sted og pris til selskapet du har AutoPASS-avtale med. I samme melding går utstederselskapet også beskjed om rabatt på passering og månedstak.

Er brikken tom for batteri eller lignende, vil du fortsatt få AutoPASS-rabatten din. AutoPASS-avtalen er knyttet til registreringsnummer og kameraene vil kjenne igjen AutoPASS-avtalen på bilens registreringsnummer. Her finner du oversikt over alle selskapene man kan inngå AutoPASS-avtale med.

Med AutoPASS-avtale går alt automatisk, og du får regningen av ditt utstederselskap. Utstederselskapet betaler pengene videre til bompengeselskapene, men beholder 1.75 prosent i utstedergodtgjørelse. Prosentsatsen er vedtatt i forskrift.

Ingen AutoPASS-avtale = Fullprispassering

Kjøretøy uten AutoPASS-avtale regnes som en fullpris-passering. Det er bompengeselskapene selv som tar seg av fakturering og innkreving fra fullpriskunder.

Månedstak gjelder ikke for fullpriskunder. De får heller ikke 20 prosent rabatt per passering som man gjør med AutoPASS-avtale.

Her er prosessen litt annerledes enn med AutoPASS-brikke. Bildene av bilen som blir tatt, går igjennom det samme datasystemet som bilene med AutoPASS-brikke, men blir silt ut i en annen prosess hvor bildene blir kjørt igjennom en automatisk bildegjenkjenningsprosesss som også er koblet opp mot Statens vegvesens nasjonale kjernesystem.

Ved tvilstilfeller blir det manuell gjennomgang hvor fysiske personer gjennomgår bildet.

Det er eieren av bilen som blir fakturert for passeringen i bomstasjonen.

Kilder:
Fjellinjens personvernerklæring

Forskrift om betaling av bomavgift