Hopp til hovedinnholdet

Påbudt med Auto­PASS-brik­ke for tun­ge kjøre­tøy i Nor­ge

Alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg som brukes i næringsvirksomhet på norske veier må ha en aktiv AutoPASS-avtale og bombrikke montert i frontruten.

Påbudet gjelder både for norske og utenlandske kjøretøy. Sjåfører som kjører uten gyldig bombrikke, risikerer å få bot. 

Hvert år kommer 5 000 utenlandske, tunge kjøretøy i næringstransport til Norge uten elektronisk bompengebrikke. 90 prosent av denne trafikken passerer riksgrensen ved Svinesund eller Ørje.

Utenlandske sjåfører vil spare tid på å ha ordnet seg en AutoPASS-avtale og tilhørende bombrikke i forkant. Likevel krysser de fleste utenlandske lastebiler grensen til Norge uten en AutoPASS-brikke montert i bilen.

Fordi bombrikken er obligatorisk, er det etablert egne bombrikke-automater på riksgrensen på Svinesund og Ørje.

Oversikt over distribusjonssteder ved grenseoverganger for AutoPASS-brikker finner du her (PDF).

Det kan inngås avtale med alle AutoPASS-utstedere som er godkjente i Norge:

Huskeliste:

  • Bombrikken må være knyttet til kjøretøyets registreringsnummer gjennom brukeravtale, og må monteres i kjøretøyet i henhold til monteringsinstruksen.
  • Eier av kjøretøy, fører eller leasing-taker er ansvarlig for å tegne brukeravtale og montere bombrikke.
  • Brudd på påbudet vil medføre gebyr på 8 000 NOK. Les mer om kontroll og gebyr.
  • Bobil, SUV eller lignende over 3,5 tonn som brukes privat, omfattes ikke av påbudet.

Registreringssystem ved øvrige grenseoverganger

På de øvrige grenseovergangene vil det være et manuelt registreringssystem hvor det fylles ut skjema for oppretting av brikkeavtale, og hvor brikken deretter kan hentes ut ved den aktuelle tollstasjonen.

Det er også utlevering av brikker på de største ferjeterminalene i landet.

SkyttelPASS overtar fra årsskiftet ansvaret for brikkeutstedelse på grenseovergangene fra Fremtind Service.