Hopp til hovedinnholdet

Det­te er for­skjel­len et bom­penge­sel­skap og Auto­PASS-sel­skap

Mange forstår ikke forskjellen på et bompengeselskap som Fjellinjen og et AutoPASS-selskap. Det skal vi prøve å forklare.

Fjellinjen er et bompengeselskap

 • Fjellinjen og de andre bomselskapene drifter bomstasjonene og registrerer alle passeringer
 • Sentrale arbeidsoppgaver er innkreving og administrasjon av bompengemidler, låneopptak og reforhandling av låneavtaler.
 • Det finnes fem bompengeselskaper i Norge. Her kan du se hvem de er, og hvor de holder til (lenke)
 • Offentlig eid. Fjellinjen eies av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Fjellinjen er ikke en AutoPASS-utsteder

 • AutoPASS-utstederne utsteder bombrikker.
 • AutoPASS-utstederne fungerer som en tjenesteleverandører til bompengeselskapene fordi de håndterer innbetalinger fra bilister med AutoPASS-avtale.
 • De må garantere for bompengeselskapenes inntekter fra bilister med AutoPASS-avtale.
 • AutoPASS-selskapene får en utstedergodtkjørelse på 1,75 prosent av de innbetalte bompengene for jobben som gjøres.
 • Utstedermarkedet er kommersialisert og har private eiere, bortsett fra SkyttelPASS, som eier av Vestland, Rogaland og Agder fylkeskommune.
 • Alle AutoPASS-utstedere må statlig godkjennes.
 • 6 selskaper er godkjente AutoPASS-utstedere på det norske markedet. Oversikten finner du her (lenke)

Tidligere håndterte Fjellinjen begge oppgavene. Etter utgangen av 2020 kunne ikke et bompengeselskap lenger eie en AutoPASS-utsteder. De nye kravene i Bompengereformen og ny Utstederforskrift førte til at Fjellinjen måtte skille ut ansvaret for å forvalte selve bombrikkene til andre.

Fjellinjens utstedervirksomhet ble kjøpt av Fremtind Service i 2020.