Hopp til hovedinnholdet

Bom­pen­ger har vridd bil­tra­fik­ken fra fos­sil til for­ny­bar 

Vi har utfordret miljøorganisasjonen Zero til å vurdere bompenger i et miljøperspektiv.

Ingvild Kilen Rørholt er fagansvarlig for transport i miljøorganisasjonen Zero
Ingvild Kilen Rørholt er fagansvarlig for transport i miljøorganisasjonen Zero Foto:Zero

- Bompenger har vært avgjørende for å vri biltrafikken fra fossil til fornybar, sier Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i miljøorganisasjonen Zero. 

Fjellinjen rapporterer på bærekraft for første gang i 2024. Vi har utfordret miljøorganisasjonen Zero til å vurdere de overordnede målene for bompengeordningen i Oslo og Akershus:  

- Finansiere utbygging og drift av kollektivtrafikk, og nye gang- og sykkelveier.

-  Veksten i persontransport skal skje med kollektiv, sykkel og gange.

Frem mot 2040 er det ventet at Oslo skal øke til 800 000 innbyggere. I praksis betyr det at bompenger skal fungere som et trafikkreduserende tiltak.    

Støtter målene – ønsker mer

Mange mener at de overordnede målene for bompenger i Oslo og Akershus kolliderer. Argumentet som brukes er at hvis bompengene øker så mye at bilistene lar bilen stå, svekkes også kollektivtilbudet.  

Det poenget ser Zero, men vil ikke endre målene av den grunn. Tvert imot. 

- Det er viktig å beholde begge målene. Vi i Zero mener at det også er et tredje mål som bompengene skal bidra til: Raskere overgang til utslippsfrie kjøretøy. Her er bomtakstene et viktig virkemiddel, sier Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i Zero. 

   Vil ha tydelig differanse

Zero er ikke så opptatt av de totale takstøkningene i bomstasjonene. For dem er det langt viktigere at nullutslipp skal ha en tydelig fordel i bomstasjonene. 

- Det er logisk at elbiler skal betale bompenger. De tar den samme plassen på veiene, bidrar til kø og svevestøv på lik linje som fossile biler. Men det skal lønne seg å velge fornybart, og derfor skal fossilbiler betale mer. Jeg vil heller øke det totale taksttrykket enn å endre de prosentmessige fordelene som elbilene har i bomstasjonene, sier hun. 

Zeros fagansvarlig for transport påpeker at hvis bompengeinntektene minsker for mye, må finansiering til drift og utbygging av prosjekter i Oslopakke 3 komme fra andre finansieringskilder.    

Forutsigbarhet for næringslivet

Enda viktigere mener Zero det er at el-varebiler og store nullutslippskjøretøy fortsatt skal ha nulltakst i årene som kommer. Det sikrer forutsigbarhet for næringslivet. 

- Bompenger er det viktigste virkemiddelet for å få til den ønskede endringen i næringstransporten. Dessverre henger elektrifiseringen av el-varebilparken langt etter personbilene. Det kan ikke fortsette. 

Zero ønsker derfor å beholde nulltakstfordelene til minimum 2027 for el-varebilene, før det det eventuelt varsles om hva de skal betale i bompenger. 

For store kjøretøy, som lastebiler og busser, mener Zero det er fornuftig å beholde fordelene med nulltakst frem til 2030. 

- Etter 2030 mener vi det er riktig at store fossile kjøretøy skal betale dobbel takst sammenlignet med store nullutslippskjøretøy, avslutter hun. 

Artikkelen stod på trykk i Fjellinjens årsrapport 2023.