Hopp til hovedinnholdet
24.01.2024

Tra­fikk­ned­gang vei­ene i Oslo i 2023

En syklist og en fotgjenger passerer en bomstasjon på vinteren
Trafikken i Stor-.Oslo ligger på et stabilt nivå. Foto:Melissa Hegge

I fjor var det en nedgang i antall passeringer i Fjellinjens bomstasjoner på 1 prosent sammenlignet med 2022

I 2023 ble det registrert 387 millioner passeringer i Fjellinjens 83 bomstasjoner. Det er en nedgang på 1 prosent mot 2022. Det er ingen enkeltårsak som peker seg ut som forklaring på denne nedgangen.

- Utenom noe veiarbeid på E18 på sommeren, var 2023 et år uten store trafikkmessige hendelser, slik som pandemien var i 2021 og i begynnelsen av 2022. Vi ser imidlertid at levering av elbusser har ført til betydelig økning i andelen tunge nullutslipp, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens analyseansvarlig.

I desember ble det registrert 30,2 millioner passeringer. Justert for juleferie var det 0,9% flere registrerte passeringer enn i desember 2022.

Kraftig økning av nullutslipp

Nullutslipp har skutt fart på veiene i Stor-Oslo. Andelen passeringer av lette nullutslippskjøretøy og el-varebiler i forhold til totalt antall passeringer var i fjor 37,3 prosent – opp fra 32 prosent i 2022.

- Det blir spennende å se hvor høy elbilandelen blir i 2024. I fjor så vi for første gang at elbilandelen passerte 40 prosent i utvalgte måneder. Elbilene overtok som den største kjørertøysgruppen på tampen av 2022. Fortsetter det i dette tempoet, vil vi nå 50 prosent elbilandel i løpet av 2025, sier Arnesen.

Størst utslag har likevel kjøretøygruppen tunge nullutslipp, som har økt med 46 prosent fra 2022 til 2023.

- I all hovedsak skyldes dette store leveranser av nye elbusser til Ruter, påpeker Fjellinjens analyseansvarlig.

Tabellen under viser en prosentvis fordeling i alle Fjellinjens bomstasjoner, sammenlignet med 2022.

Nullutslippskjøretøy innenfor «Tunge kjøretøy» og elvarebiler er skilt ut som egne kategorier. Kategorien «Tunge kjøretøy» inneholder både busser og næringstransport. Blant nullutslipp for tunge biler er det store flertallet elbusser.

Kjøretøysfordeling Liten bil i Fjellinjens bomstasjoner
Drivstoff
Diesel
2022
33,2 %
2023
30,5 %
Bensin
2022
27,0 %
2023
25,8 %
Elbil
2022
30,1 %
2023
34,9 %
El-varebil
2022
1,9 %
2023
2,4 %
Kjøretøysfordeling stor bil i Fjellinjens bomstasjoner
Klasse
Euro 5
2022
0,9 %
2023
0,4 %
Euro 6
2022
6,4 %
2023
4,9 %
Nullutslipp
2022
0,4 %
2023
0,7 %
Gass
2022
0,0 %
2023
0,3 %