Hopp til hovedinnholdet
03.07.2024

Tra­fikk­ned­gang i juni

Dronning Eufemias gate i Oslo
Dronning Eufemias gate i Oslo Foto:Fjellinjen AS

Biltrafikken ned 2,9 prosent sammenlignet med i fjor.

I juni registrerte Fjellinjen 34,3 millioner passeringer i bomstasjonene i og rundt Oslo. Det er en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med i fjor. 

- Stengningen av kollektivfeltet for elbiler kan være noe av forklaringen på trafikkreduksjonen, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens analyseansvarlig.

Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo. Årlig betaler bilistene om lag 4,5 milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. Bompengene som betales inn går tilbake til innbyggerne i form av finansiering av prosjekter i Oslopakke 3 og omfatter kollektiv, gang- og sykkelveitiltak.

Kjøretøysfordeling Liten bil i Fjellinjens bomstasjoner
Drivstoff
Diesel
2024
28,0 %
Endring 2023
- 3,0
Bensin
2024
23,9 %
Endring 2023
- 2,1
Elbil
2024
39,0 %
Endring 2023
+ 4,4
Elvarebil
2024
3,0 %
Endring 2023
+ 0,6
Total
2024
93,9 %
Endring 2023
- 0,2
Kjøretøysfordeling Stor bil i Fjellinjens bomstasjoner
Klasse
Euro V
2024
0,3 %
Endring 2023
- 0,1
Euro VI
2024
4,3 %
Endring 2023
- 0,5
Nullutslipp
2024
1,2 %
Endring 2023
+ 0,8
Gass
2024
0,3 %
Endring 2023
- 0,0
Totalt
2024
6,1 %
Endring 2023
+ 0,2