Hopp til hovedinnholdet
17.04.2023

Tra­fikk­ned­gang vei­ene i Oslo

Fjellinjens bomstasjon på Tøyen

I mars gikk trafikken ned med 3,9 prosent sammenlignet med i fjor.

I mars ble det registrert 33,5 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner. Det er en nedgang på 3,9 prosent mot samme måned i fjor. Det kraftige snøværet som kom i midten av mars med var utslagsgivende for den totale trafikknedgangen.

- Mellom 13. og 20. mars var det omtrent en halv million færre passeringer enn hva som er vanlig. Vi kan trygt si at bilistene fulgte oppfordringen fra myndighetene om å la bilen stå. Hadde man tatt bort denne uken, ville trafikken i mars kun vært ned rett over 2% i forhold til mars i fjor, sier Stian Strøm Arnesen, analyseansvarlig i Fjellinjen.

Elbilene tar over Oslo

I mars var det ny rekord med andel elbiler på veiene i Oslo. Inkluderer man elvarebiler opptil 3,5 tonn var elbilandelen hele 36,4 prosent.

- Aldri før har det vært målt så mange elbiler på veiene i Stor-Oslo. Dette underbygges også av de ferske tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken som kunne melde om at nærmere 90 prosent av alle førstegangsregistrerte personbiler i mars var en elbil, sier Stian Strøm Arnesen i Fjellinjen.

Rapporterer på tunge gasskjøretøy for første gang

Tunge gasskjøretøy betaler i likhet med tunge nullutslipp ikke bompenger i Fjellinjens anlegg. For mars 2023 rapporterer vi for første gang på tunge gasskjøretøy. Antallet er nesten likt som tung nullutslipp, der hver av dem utgjør 0,4 prosent av totalt antall passeringer.

Dette brukes bompengene til

Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo. Årlig betaler bilistene om lag 4 milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. Bompengene som betales inn går tilbake til innbyggerne i form av finansiering prosjekter i Oslopakke 3 og omfatter kollektiv, gang- og sykkelveitiltak.

Kjøretøysfordeling lette kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Drivstoff
Bensin
2023
31,5 %
Differanse 2022
- 2,2
Diesel
2023
25,7 %
Differanse 2022
- 0,7
Nullutslipp
2023
34,1 %
Differanse 2022
+ 3,7
Elvarebil
2023
2,3 %
Differanse 2022
+ 0,5
Totalt lette kjøretøy
2023
93,7 %
Differanse 2022
+ 1,3
Kjøretøysfordeling tunge kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Klasse
Euro 5
2023
0,4 %
Differanse 2022
- 0,5
Euro 6
2023
5,0 %
Differanse 2022
- 1,3
Nullutslipp
2023
0,4 %
Differanse 2022
+ 0,1
Gass
2023
0,4 %
Differanse 2022
+ 0,4
Totalt tunge kjøretøy
2023
6,3 %
Differanse 2022
- 1,3